• Stacks Image p8954_n8458
  • Stacks Image p8954_n8461
  • Stacks Image p8954_n8464
  • Stacks Image p8954_n8468

Boligventilasjon

Vi utfører alle typer ventilasjonsoppdrag med hovedfokus på bolig og leilighetsprosjekter, og har i årene 2010 til 2017 levert ventilasjonsløsninger for over 1800 boenheter. Ventilasjonen består ikke lenger av en vifte og noen rør, men er avanserte anlegg med automatikk.

Et godt ventilasjonsanlegg har tre oppgaver

• Bidra til et godt inneklima med god komfort og lav helsemessig risiko.
• Begrense luftfuktigheten innendørs for å hindre kondens og fuktskader.
• Utnytte energien effektivt.

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg) tilfredstiller alle disse kravene. Avtrekk og tilførsel av luft foregår med vifter, ventilasjonskanaler fordeler friskluften rundt i bygningen via ventiler nærmest støyfritt, avtrekk fra kjøkkenhette føres normalt utenom varmegjenvinneren.

Ta kontakt for pris på ditt prosjekt.
Ventilasjon i leiligheter - Boligprosjekt for Kruse Smith